Oferta skierowana do klientów indywidualnych obejmuje pomoc prawną świadczoną w formach dogodnych dla określonego klienta – zarówno w ramach stałego doradztwa, jak i pomocy w jednostkowych problemach prawnych. W zakresie usług kancelarii znajduje się m.in. udzielanie porad prawnych, przygotowanie pism procesowych, reprezentacja klienta przed sądami i organami ścigania, rozwiązywanie innych zagadnień prawnych. Oferta ta skierowana jest także do klientów zagranicznych. Obsługa podmiotów gospodarczych również jest prowadzona zarówno w formie stałej współpracy jak i pomocy w konkretnym problemie prawnym. W zakresie usług znajduje się m.in. pomoc i doradztwo w kwestiach prawa pracy, sporządzanie umów i opinii prawnych, a także reprezentacja przed sądami itp. Ceny usług są indywidualne ustalane z klientami i uzależnione od stopnia zawiłości sprawy i nakładu pracy adwokata. Usługi są świadczone na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Gliwicach i Katowicach, a więc na terenie miast : Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice i okolice.

O NAS
§

Działy prawa, w których specjalizujemy się w naszej kancelarii.

Prawo Rodzinne

Dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Prawo Karne

Przepisy prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prawo Wykroczeń

Czyny o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej.

Prawo Wykonawcze

Przepisy prawne normujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

POBIERZ PEŁNOMOCNICTWO

POBIERZ